منصة عربية لانشاء الدعوات الالكترونية مزودة (بـ كيوآر )

لجميع المناسبات

تجربة مثالية لإسال دعواتك بشكل استثنائي ومميز

بكل سهولة كن على علم بمن أكد حضوره من المدعوين ومن اعتذر

لماذا دعوات

يساعدك تطبيق دعوات في ارسال دعوات مناسبتك للمدعوين من خلال جوالك بسهولة ومعرفة من أكد الحضور ومن اعتذر كما ان وجود( الكيو آر ) في الدعوة يسهل حصر دخول المدعويين للمناسبة لذا ستكون على اطلاع بالعدد الفعلي لمن حضر أثناء المناسبة فورا من خلال جوالك

Our Event Planning Services

Crafting extraordinary events tailored to your unique vision.

Wedding Planning

From intimate ceremonies to grand celebrations, we handle every aspect of wedding planning, including venue selection, vendor management, décor, and logistics. Our goal is to create a memorable and stress-free experience for you and your guests.

Corporate Events

We specialize in planning and organizing corporate events, including conferences, galas, product launches, and team-building activities. Our team ensures seamless execution, attention to detail, and an unforgettable experience that aligns with your brand and objectives.

Social Gatherings

Whether it's a milestone birthday party, anniversary celebration, or family reunion, we handle the planning, coordination, and design to make your social gathering truly special. Let us create an event that reflects your style and creates lasting memories.

Event Design and Décor

Our talented designers create captivating event designs and transform spaces into immersive experiences. From lighting and floral arrangements to stage setups and thematic elements, we curate stunning visuals that leave a lasting impression.

Testimonials

John doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

John doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

John doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

FAQs

quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

What types of events do you specialize in?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, numquam enim ab voluptate id quam harum ducimus cupiditate similique quisquam et deserunt, recusandae.

Do you offer customizable event packages?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, numquam enim ab voluptate id quam harum ducimus cupiditate similique quisquam et deserunt, recusandae.

What is your approach to managing vendors and

suppliers?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, numquam enim ab voluptate id quam harum ducimus cupiditate similique quisquam et deserunt, recusandae.

How involved can I be in the event planning process?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, numquam enim ab voluptate id quam harum ducimus cupiditate similique quisquam et deserunt, recusandae.

Can you assist with venue selection and contract

negotiations?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, numquam enim ab voluptate id quam harum ducimus cupiditate similique quisquam et deserunt, recusandae.

How do you ensure event coordination and smooth

execution on the day?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem dolore, alias, numquam enim ab voluptate id quam harum ducimus cupiditate similique quisquam et deserunt, recusandae.